CENOVNIK

APARTMANI     NOĆENJE 21-10h
    DNEVNI BORAVAK 12-18h
   24 H 
 Apartman 1 25 15 30
Apartman 2 25 15 30
Apartman 3 25 15 30
Apartman 4 25 15 30
Apartman 5 25 15 30
Apartman 6 25 15 30
Apartman 7 25 15 30