CENOVNIK

APARTMANI     NOĆENJE 21-10h
    DNEVNI BORAVAK 10-21h*   Celodnevni boravaksa noćenjem*
 Apartman 1 25 15 30
Apartman 2 25 15 30
Apartman 3 25 15 30
Apartman 4 25 15 30
Apartman 5 25 15 30
Apartman 6 25 15 30
Apartman 7 25 15 30

*Dnevni boravak se odnosi na termin u trajanju od 3h u bilo kom raspoloživom terminu izmedju 10h-21h
* Cene su izražene u evrima. Plaćanje u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

* Cene važe za dve osobe.

* Celodnevni boravak sa noćenjem podrazumeva ulazak u bilo koje dogovoreno vreme u toku dana i izlazak iz apartmana narednog dana u 10 h.

* cene na sajtu su iskljucivo informativnog karaktera.